Persoonlijke gegevens

Dierenartsen Zonder Grenzen gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. We behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk  en gebruiken ze slechts voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.